By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

OKR:t yleistyvät kiihtyvällä tahdilla - Joko ne ovat teillä käytössä?

Tänä syksynä jos joskus yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtuu mullistuksia, joita ei vielä vuoden alussa osattu edes ennakoida. Strategioita päivitetään ja katse on jo seuraavan vuoden tavoitteissa. Syksyn strategiakierros on sinullekin tuttua ja niitä tehneenä tiedät, että strategian luominen on helpompaa kuin toteuttaminen. Hyvin suunniteltu ei ole puoliksi tehty. Suunnitelmat, muutoshankkeet ja kehitystoimenpiteet jäävät joskus puolitiehen tai eivät pääse edes alkuun. Tämä puolestaan johtuu usein siitä, että strategiatyön visio ja missiot saattavat olla hyvinkin etäisiä ketterässä mallissa toimivien kehittäjien päivittäisistä tehtävistä. OKR-malli onkin puuttuva palanen ylätason strategian ja päivittäistekemisen välissä.

OKR-malli lyhyesti


OKR on 1970-luvulla Intelillä kehitetty tavoitejohtamisen malli, jonka John Doerr vei myöhemmin mukanaan nuoreen yritykseen nimeltä Google. Se auttaa suuntaamaan koko yrityksen energian ja resurssit yhdessä kohti valittuja tavoitteita. OKR:n avulla johdetaan organisaation strategisia tavoitteita kaikilla tasoilla, tiimien ja yksilöiden päivittäisen tekemisen tasolle asti. Voidaan siis sanoa, että OKR on yrityksen liiketoimintastrategian jalkauttamisen väline.

Intel on kertonut, että sen strategia onnistui nimenomaan OKR-mallin ansiosta. Google on puolestaan todennut, että se pääsi kymmenkertaisiin tavoitteisiin verrattuna siihen, mihin se olisi päässyt ilman OKR-mallia. 

Yksinkertainen kuvaus OKR-mallista menee suunnilleen näin: 

  • Tavoitteet (Objectives) kertovat mitä kohti halutaan mennä ja niitä tukevat
  • avaintulokset (Key Results) kertovat miten eteneminen sujuu. 
  • Tavoitteita voi olla korkeintaan viisi ja ne elävät yhden tai useamman kvartaalin.
  • Tavoitteet ovat päämääräkeskeisiä ja niiden on tarkoitus olla haastavia
  • Tavoitteet ovat laadullisia. 
  • Avaintulokset puolestaan ovat määrällisiä eli mitattavia, niitä voi olla korkeintaan viisi per tavoite, ja ne elävät yhden kvartaalin. 

Jokainen organisaatio on kuitenkin omanlaisensa samoin kuin OKR-mallin soveltaminen organisaatioon ja sen kulttuuriin on myös yksilöllistä, joten variaatioita voi olla monenlaisia.

 

OKR Round Table


Saimme Alpha Design Partnersilla asiakkaaksemme erään Suomen suurimmista yrityksistä. Yrityksessä oli kuultu OKR-mallista ja heillä oli halu lähteä kokeilemaan sitä. Päätimme kerätä tästä yrityksestä ja joukosta muita suuria ja keskisuuria yrityksiä ryhmän OKR-pilotoijia pyöreän pöydän ympärille vaihtamaan kokemuksia mallista ja sen käytöstä eri aloilla. Yrityspäättäjien lisäksi pyöreän pöydän keskusteluumme lähti innolla mukaan myös ensimmäistä suomenkielistä OKR-kirjaa kirjoittamassa ollut Henri Sora

Pandemiavuoden pyöreä pöytä pystytettiin Zoomissa ja katettiin Woltin avustuksella. Keskustelu oli avointa ja lennokasta, jaoimme onnistumisia ja epäonnistumisia. Nämä yhteiset kokemukset on nyt kiteytetty tähän blogiini, jonka jälkeen löydät vielä muotoilemamme yksinkertaiset  OKR-pohjat PowerPointiin ja Google Slidesiin.

1. OKR:t yhdistävät liiketoiminnan johtamisen ja uusien palveluiden kehittämisen

OKR:t parantavat liiketoiminnan johtamisen ja palvelukehityksen yhteistoimintaa. Niillä saadaan yhteiset tavoitteet jaettua organisaatiolle ja etenemisen seuranta läpinäkyvämmäksi. OKR:t yhdistävät yhtiötason strategian ja muutoksen seurannan — strategiatyö saattaa olla perinteisesti vielä vesiputousmallissa vaikka uuden kehittäminen tapahtuukin usein jo ketterillä menetelmillä. Perinteinen vuosittainen strategiasykli on pitkä ja OKR:ien avulla sen voikin ryhmittää lyhyempiin aikajaksoihin, esim. juuri kvartaaleihin.

”OKR ei ole hopealuoti, mutta se on yksi tapa viedä ketteryyttä organisaatioon.”

2. OKR:t kannattaa ottaa käyttöön top-down

Strategiatyössä bottom-up yltää tiettyyn rajaan asti, mutta sitäkin tarvitaan. Johdon esimerkki ja johdon esikunnan apu strategian tavoitteiden jalkauttamisessa on tärkeää. OKR-mallissa saadaan mukaan ylin johto, liiketoiminnan tavoitteet ja prosessien kehittäminen. 

”Parhaat tulokset on saavutettu, kun liiketoimintasegmenttien johtajat asettavat Key Resultsit omille porukoilleen.”

3. OKR:ien läpinäkyvyys pakottaa johdon asettamaan laadukkaampia tavoitteita

Läpinäkyvyys voi olla tuskallistakin alkuvaiheessa, mutta se on koko organisaation yhteinen oppimiskokemus, sen avulla nähdään ovatko suunnitelmat toteuttamiskelpoisia. Tavoitteiden avoimuus auttaa tiimien välisessä viestinnässä ja yhteistyössä. Läpinäkyvyys auttaa myös huomaamaan, onko eri puolilla organisaatiota päällekkäistä tekemistä. Pitkän tähtäimen salaista työtä tekevät tiimit voivat toki pitää salaiset OKR:t.

 ”Tavoitteiden läpinäkyvyyden kautta terävöityy sekä formaatti että selkeys.”

4. Kannattaa ottaa käyttöön jokin OKR-työkalu

Oli se sitten tussitaulu tai ohjelmisto, organisaation kannattaa ottaa käyttöön jokin yhteismitallinen työkalu, jotta OKR:ien kanssa puhutaan samaa kieltä. Jira ei loista ylätason strategiatyössä, mutta ketterään kehitykseen se on omiaan.

”Maksulliset palvelut ovat hyviä, mutta Google Sheetsillä ja PowerPointillakin pärjää.”

5. Pilotti on parempi kuin suuri pamaus

Kun joka suunnasta kuuluu koko ajan muuttuvia uusia tavoitteita, OKR:t auttavat keskittymään olennaiseen ja yhdessä sovittuun. Key Resultseissa tulee olla mitattavia asioita, ei tehtävälistoja. Jos statusvalot ovat liian pitkään punaisella, tekemisen meininki lässähtää. 

”OKR:t ovat helposti ymmärrettävä konsepti — iskee kuin miljoona volttia.”


OKR templatet maksutta käyttöösi!

Olemme muotoilleet yksinkertaiset OKR-pohjat PowerPointiin ja Google Slidesiin, jotka voit ladata maksutta käyttöösi. Voit ladata OKR-pohjat maksutta tältä sivulta.

Jos haluat tietää OKR-mallista ja opastusta sen käyttöönottoon yrityksessäsi, suosittelemme lämpimästi edellämainittua Juuso Hämäläisen ja Henri Soran kirjaa Strategia Arkeen OKR-Mallilla. Ulkomaankielisten kannattaa lukea John Doerrin Measure What Matters -kirja. 

Autamme jalkauttamaan OKR:n organisaatioosi

Alpha Design Partners -tiimillämme on kokemusta OKR-mallien käyttöönotoista erilaisissa yrityksissä pörssiyrityksistä kasvuyrityksiin. Strategiajohtamisen työkaluna OKR on myös mukana design-johtajille suunnatussa DesignOps-työkalupakissamme.

Ota meihin yhteyttä ja autamme sinua jalkauttamaan strategiasi käytöntöön!

Harri Kiljander
Become an insider

Receive the latest news, tips, tools and more information around design and customer experience. Conveniently in your inbox monthly.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Interested in working together?
Let's talk →