By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Lataa ilmainen OKR-pohja

Tältä sivulta löydät ilmaiset OKR-pohjat yrityksesi käyttöön.

OKR on 1970-luvulla Intelillä kehitetty tavoitejohtamisen malli, jonka John Doerr vei myöhemmin mukanaan nuoreen yritykseen nimeltä Google. Se auttaa suuntaamaan koko yrityksen energian ja resurssit yhdessä kohti valittuja tavoitteita. OKR:n avulla johdetaan organisaation strategisia tavoitteita kaikilla tasoilla, tiimien ja yksilöiden päivittäistekemisen tasolle asti. OKR on yrityksen liiketoimintastrategian jalkauttamisen väline.

Yksinkertainen kuvaus OKR-mallista menee suunnilleen näin:

  • Tavoitteet (Objectives) kertovat mitä kohti halutaan mennä ja niitä tukevat
  • avaintulokset (Key Results) kertovat miten eteneminen sujuu.
  • Tavoitteita voi olla korkeintaan viisi ja ne elävät yhden tai useamman kvartaalin.
  • Tavoitteet ovat päämääräkeskeisiä ja niiden on tarkoitus olla haastavia
  • Tavoitteet ovat laadullisia.
  • Avaintulokset puolestaan ovat määrällisiä eli mitattavia, niitä voi olla korkeintaan viisi per tavoite, ja ne elävät yhden kvartaalin.

Jokainen organisaatio on kuitenkin omanlaisensa samoin kuin OKR-mallin soveltaminen organisaatioon ja sen kulttuuriin on myös yksilöllistä, joten variaatioita voi olla monenlaisia.

Saat ladattavaksesi Googlen ja Microsoftin tiedostomuodot. Samalla liityt postituslistallemme, josta voin poistua helposti milloin vain. Viestimme maltillisesti, tyypillisesti noin kerran kuukaudessa nostamme designin ja asiakaskokemuksen maailmasta mielenkiintoisia ja hyödyllisiä teemoja.

Esimerkki Google Slides OKR-pohjasta
Become an insider

Receive the latest news, tips, tools and more information around design and customer experience. Conveniently in your inbox monthly.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Interested in working together?
Let's talk →