By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Ketterä DesignOps-projekti Helsingin kaupungille

Helsingin kaupunki halusi 2021 tehostaa digiyksikössään kehitettävän design systemin hyödyntämistä uusien digipalvelujen kehittämisessä kaupunkilaisille.
Ketterä DesignOps-projekti Helsingin kaupungille
Client
Helsingin kaupunki
Service
DesignOps

Ketterässä DesignOps-projektissa keräsimme avaintekijöiden näkemykset yhteen haastattelukierroksella ja osallistuimme kaupungin muotoilutiimien yhteisen työpajan järjestämiseen. Työpajassa muotoilijat pääsivät mukaan ideoimaan tulevaisuuden design systeemiä ja siihen liittyvää lead designerin roolia. Tarjosimme keskustelu- ja sparraustukea UX/UI designin osa-alueiden johtamiseen ja organisointiin.

Lopputuloksena Helsingin kaupungin tiimi sai koottua keskeiset elementit varsinaisen tarkemman design systemin tiekartan työstämistä varten. Elementteihin kuului lead designerin tehtävä, muotoilijoiden vaativuusluokat, käyttöliittymäsuunnittelun ja design systemin työkalusuositus ja ambitiotason sanallistaminen.

Become an insider

Receive the latest news, tips, tools and more information around design and customer experience. Conveniently in your inbox monthly.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.