By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Digiterveys: Mobiili-käyttöliittymän ja palvelualustan suunnittelu

‍Työssä jaksaminen on kasvava ongelma, vaikka perusasiat työpaikalla olisivatkin kunnossa. Erityisesti työpaikoilla, joilla henkilöstön keski-ikä on yli 45 vuotta, haasteet alkavat helposti näkyä jaksamisen romahtamisena, sairauslomina ja lopulta irtisanoutumisina, ellei tilanteeseen reagoida. Myös ruuhkavuosia elävät työntekijät ovat usein jaksamisensa äärirajoilla.
Digiterveys: Mobiili-käyttöliittymän ja palvelualustan suunnittelu
Client
Digiterveys
Service
Service, UX & UI design

Digiterveys® on kokonaisvaltainen, tieteellistä tietoa ja laitedataa yhdistävä hyvinvointiohjelma organisaatioille. Se auttaa kutakin käyttäjää tunnistamaan omat, yksilölliset hyvinvointitarpeet, jonka ansiosta voidaan ennalta ehkäistä lukuisia terveyteen liittyviä poissaoloja ja edistää yksilöiden jaksamista pysyvästi. 4-12 kuukauden ohjelman aluksi käyttäjät asettavat valmentajan avustuksella henkilökohtaiset hyvinvointitavoitteet itselleen. Etenemistä hyvinvoinnin polulla seurataan helppokäyttöisen mobiilisovelluksen ja erilaisten mittareiden ja niiden tuottaman datan avulla.

Haasteena yhdenmukaisen käyttökokemuksen puuttuminen

Digiterveyden haasteena oli yhteneväisen ilmeen ja käyttökokemuksen puuttuminen sillä aikaisemmat versiot käyttöliittymistä olivat syntyneet koodarin pöydällä. Vaikka palvelu oli sinällään toimiva, eivät kaikki asiakkaat kokeneet palvelua johdonmukaiseksi. Asiakkailta tuli runsaasti kysymyksiä palvelun käyttöön liittyen.

Tavoitteena parempi käyttökokemus ja moderni visuaalinen ilme

Sekä palvelun käyttäjille suunniteltu mobiiliapplikaatio että valmentajien käytössä oleva palvelualusta oli tarpeen päivittää sekä visuaalisen ilmeen että käyttökokemuksen osalta. Mobiiliaplikaation uudistuksessa johtoajatuksena oli se, että palvelu olisi niin helppokäyttöinen, että se houkuttelisi noudattamaan suunniteltua valmennusohjelmaa. Ainakaan se ei saisi toimia yhdenkään asiakkaan hyvinvoinnin kynnyksenä. Valmentajien käyttöliittymässä puolestaan haluttiin tehostaa työajan käyttöä ja päästä erilaisista excel-taulukoista eroon siten että kaikki asiakaskohtainen tieto löytyisi käytännöllisesti yhdestä paikasta. Myös uusia toiminnallisuuksia lisättiin samalla.

Heidillä on ilmiömäinen kyky poimia meidän monivivahteisista ajatuksista oleellinen informaatio ja pukea se nopeasti ja tehokkaasti ratkaisuiksi.

“Meillä oli erilaisia visioita siitä, miten haluaisimme palvelun toimivan mutta emme aikaisemmin olleet osanneet sanoittaa tai hahmottaa, miten kaikki tämä saataisiin suunniteltua toiveidemme mukaisesti. Alpha Design Partnersin Heidillä on ilmiömäinen kyky poimia meidän monivivahteisista ajatuksista oleellinen informaatio ja pukea se nopeasti ja tehokkaasti ratkaisuiksi. Palavereihin Heidi tulee aina kiinnostavien ideoiden ja valmiiden kuvien kanssa”, kertoo Minna Tervo, Digiterveyden toimitusjohtaja. 

Asiakkailta kiitosta

Uudistuksen jälkeen loppuasiakkaamme ovat kokeneet palvelun helpommaksi ja esimerkiksi erilaisia tukipyyntöjä tulee merkittävästi aikaisempaa vähemmän. Tämä puolestaan säästää omaa työaikaamme ja mahdollistaa keskittymisen aidosti lisäarvoa tuottavien palvelun tarjoamiseen. 

Valmentajamme puolestaan ovat olleet valtavan iloisia sekä uudesta visuaalisesta ilmeestä että palvelualustan käytettävyyden parantumisesta. Kuten digipalveluita aina, myös me kehitämme palvelua jatkuvasti. Uusi käyttöliittymä ja visuaaliset linjaukset helpottavat myös koodarien työtä toimien ikään kuin rakennuspiirustuksina, joiden mukaan palvelua koko ajan rakennetaan.

Alpha Design Partners on kulkenut rinnallamme jo niin pitkään, että yhteistyö sujuu jouhevasti. Enää ei tarvitse selittää tarpeita tai käydä läpi taustatietoja vaan pystymme keskittymään palvelun systemaattiseen kehittämiseen yhdessä sovitun budjetin raameissa.

Become an insider

Receive the latest news, tips, tools and more information around design and customer experience. Conveniently in your inbox monthly.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.