By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Suomen ensimmäinen DesignOps-koulutus

Tervetuloa matkalle kohti design-tekemisen tehokkuutta ja vaikuttavuutta

Alpha Design Partners järjesti Suomen ensimmäisen DesignOps-koulutuksen jäisessä Espoon Keilaniemessä tammikuun 23.-24. päivinä ja avasi osallistujille oven uusiin ulottuvuuksiin designin maailmassa.

DesignOps ei ole mikä tahansa työkalupakki, se on portti organisaatioiden design-toimintojen tehokkaaseen ja ihmiskeskeiseen kehittämiseen.

Designin rooli liiketoiminnan kehittämisessä on keskeisempi kuin koskaan. DesignOps tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja ja strategioita, jotka auttavat organisaatioita kasvattamaan liikevaihtoa, parantamaan designin laadukkuutta ja varmistamaan, että design on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Koulutus pureutui syvälle tuotesuunnittelun ja palvelumuotoilun maailmaan, tarjoten konkreettisia ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä organisaatioiden design-toimintojen kehittämiseen.

DesignOpsin ympärille ei juurikaan ole ehtinyt kasvaa vielä verkostoja Suomessa, ja pyrimmekin näillä koulutuksilla myös osaltamme luomaan laajempaa DesignOps-yhteisöä kokemusten vaihtamista varten

Vertaistukea ja liiketoiminnan kehittämistä

Koulutuksessa käsiteltiin laajasti erilaisia tapoja organisoida ja johtaa design-toimintoja suurissa tai kasvavissa organisaatioissa, joissa designerit työskentelevät eri tuotekehitys- tai markkinointitiimien kanssa. Kahden päivän aikana osallistujille tarjottiin työkaluja sekä tunnistaa design-toimintojensa kehitystarpeita että mahdollisuuksia kehittää ja hyödyntää designia organisaationsa liiketoiminnan kasvattamiseksi. Koulutuksessa korostettiin myös designereiden rekrytointiin ja urapolkujen muodostamiseen liittyviä parhaita käytäntöjä.

Päivät koostuivat luennoista, sekä työpajaosuuksista, joissa osallistujat pääsivät pureskelemaan oman roolinsa kautta organisaatioiden yleisimpiä design-maturiteetin haasteita, sekä ratkaisemaan niitä yhdessä muiden osallistujien kanssa konkreettisen toimintasuunnitelman avulla. 

Koulutuksen antamien eväiden avulla jokainen osallistuja voi hyödyntää mahdollisuuttaan soveltaa oppimiaan taitoja ja menetelmiä omassa organisaatiossaan. Se voi parhaimmillaan johtaa tehokkaampiin design-toimintoihin, designereiden motivoiviin urapolkuihin ja parempaan yhteistyöhön tuotetiimien välillä.

Koulutuksen aikana ryhmien työskentelyn pääteemoiksi valikoituivat yhteistyö, kokonaisvaltainen design, sekä kaikkia erityisesti askarruttava mittaaminen.

Suuria teemoja ja laaja-alaista designin hahmottamista

Koulutuksen sisältöä:

  • Design-tiimin vastuiden ja toimintojen järjestäminen organisaation kasvaessa - miten design kommunikoi tuoteomistajien sekä muiden sidosryhmien kanssa
  • Selkeiden ja motivoivien urapolkujen luominen designereille: oman osaamisen kehittäminen ja laajentaminen designerina
  • Designereiden rekrytoinnin kulmakivet: osaamisprofiilien ja organisaation tarpeiden kohtaaminen
  • Design-toimintojen tehokkuus, laatu ja uudelleenkäytettävyys - parhaat käytännöt, työnkulut ja työkalut

Päässä kuhisee, paljon!
Olen oivaltanut todella paljon uusia kehitysideoita näiden kahden päivän aikana
-Siina Pekkanen

Funidatan Design Lead Siina Pekkanen osallistui kurssille avoimin mielin. Hän tuli hakemaan uusia oivalluksia. Kuva: Siina Pekkanen.

Siina Pekkanen, kerro vähän itsestäsi, roolistasi sekä miksi päätit osallistua kurssille

Funidata on kasvanut kovaa vauhtia viimeisen viiden vuoden aikana, ja minullakin on roolissani useampi hattu päässä aina Design leadista Scrum masteriin. Tulin itse mukaan kuutisen vuotta sitten, jolloin firmassa oli parikymmentä henkilöä ja yksi tuote. Nyt olemme kahdessa kaupungissa ja omaa henkilöstöä on jo 65 henkilöä sekä useampia omia tuotteita. Päätuotteemme on Sisu, mutta teemme myös muita tuotteita korkeakoulujen ja koulutuksen toimialalle.

Firma on kasvanut vuosien varrella hurjasti ja tuotepaletti siinä sivussa, minkä myötä myös designin kehittämisen tarpeet ovat kasvaneet kun toimintaa on skaalattu. Kasvu on saanut aikaan tilanteen, missä useat tiimit työskentelevät yhdessä. Tiimien yhteistyön kehittyminen on avainasemassa liiketoiminnan kehittyessä.

Nyt koen, että on hyvä hetki pysähtyä ja tsekata, missä me ollaan, paljonko kasvua on tapahtunut ja miettiä miten kasvua jatkossa ohjataan. Peruspalikat kuntoon niin sanotusti, Pekkanen kertaa.

Mitä viet näistä kahdesta päivästä mukanasi omaan organisaatioosi? 

Tulin hakemaan avoimella mielellä tietoa DesignOpsista. Yleisellä tasolla kiinnostaa mittaaminen ja mittarit. Se on sellainen yksittäinen kokonaisuus, minkä kanssa olen jo pitkään kamppaillut, miten mittaamisen voisi hoitaa ja mistä saisin siihen tukea.

Tässä kahden päivän aikana on tullut suuria oivalluksia kurssin teemoista, pitää ottaa kurssimateriaali vielä rauhassa esiin ja käydä kohta kohdalta läpi, sillä lähes jokainen aihe koulutuksesta oli sellainen, että siitä löytyisi meille jotain. Mutta veikkaan, että tässä menee vielä sulatellessa hetki, oli niin paljon tiivistä asiaa kahteen päivään.

Vertaistukea ja kohtaamisia samanhenkisten ihmisten kanssa

Täällä saatu vertaistuki on aivan valtavan tärkeää. Olen päässyt keskustelemaan eri organisaatioiden ihmisten kanssa ja huomannut, että emme ole yksin näiden asioiden kanssa, on paljon muitakin ketkä kamppailevat samojen haasteiden äärellä.

Olen myös oivaltanut kurssilla käytyjen maturiteettimallien avulla, että olemme Funidatalla kuitenkin aika hyvässä vaiheessa. Olemme onnistuneet tähän mennessä orgaanisesti kasvattamaan toimintaa oikeaan suuntaan ja nyt sain kurssilta lisää eväitä ohjata designin maturiteettia yhä korkeammalle tasolle.

Alpha Design Partners kehittämä maturiteetin mittaamisen työkalu on varmasti hyvä askel, jolla lähteä liikkeelle. Lisäksi pyrkisin sanoittamaan vielä tarkemmin, miksi me pyrimme tiettyihin asioihin ja miten ne tukevat koko yrityksen toimintaa. Seuraava askel voisi olla esim. johtoryhmän kanssa tehtävä arvio siitä, millaista maturiteetin kasvua olemme tähän saakka tehneet sekä asettaa selkeät tavoitteet sille, mitä me haluamme jatkossa tehdä ja millaiseen designin maturiteettitasoon me pyrimme.

Olen tykännyt kurssista todella paljon. Tuntuu siltä, että nyt minulla on oikeat työvälineet ja menetelmät hallussa ja voisin ryhtyä hommiin omassa organisaatiossa.

DesignOpsin ymmärtämisestä on hyötyä koko organisaatiolle

DesignOpsin työkalupakin ymmärtämisestä hyötyvät kaikki, jotka ovat tekemisissä uusien tuotteiden, palveluiden tai liiketoimintojen kehittämisen parissa. Koulutus on suunnattu kaikille designin alalla työskenteleville, tai voit olla esimerkiksi agile coach, tuotepäällikkö tai -omistaja, vice president of design tai chief innovation officer.

Osallistujilta toivotaan tietoisuutta nykyisen organisaationsa design-toiminnan tilasta.

Seuraava DesignOps-koulutus pidetään Keilaniemessä Huhtikuussa 2024.

Lue lisää ja lähde mukaan: https://professio.fi/product/designops/

Become an insider

Receive the latest news, tips, tools and more information around design and customer experience. Conveniently in your inbox monthly.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Interested in working together?
Let's talk →